heidi jordens

 

Heidi Jordens

Klinisch orthopedagoog, systeemtherapeut i.o.

 
Achtergrond :

  • Master in de pedagogische wetenschappen (afstudeerrichting orthopedagogiek), KULeuven, 1992
  • Relatie -en gezinstherapie (Vormingscentrum Rapunzel s.m. VUB), in opleiding
  • Bijkomende vorming in gezinstherapeutische gesprekstechnieken, methodisch omgaan met ethische vraagstukken, sociaal-emotionele ontwikkeling, omgaan met levenseinde, ouderdom en dementie, contextuele benadering, zelfzorg…
  • Lid van de Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen
  • Verbonden als orthopedagoog aan voorzieningen voor ondersteuning van volwassenen met een verstandelijke en lichamelijke beperking, psychische of gedragsmoeilijkheden, en hun context. (o.a. Huis in de Stad vzw in Tienen (2007-2018), Alvinnenberg vzw in Heverlee (sinds 2018))
  • Visum nr. 290615

 

Doelgroep

Volwassenen

Koppels

Ouders, kinderen en hun gezin

 

Visie en werkwijze :

In elk gezin of koppel loopt het wel eens stroef. Meestal vinden mensen zelf een uitweg. Soms dreigt het zoeken naar een nieuw evenwicht vast te lopen en staan de onderlinge relaties onder druk. In een systeemtherapeutisch proces hebben we aandacht voor de unieke en evenwaardige beleving van elk gezinslid én van ieders eigen kracht om bij te dragen aan de verandering ten goede. Vandaar dat de therapeut liefst verbinding maakt met alle betrokkenen in het gezin. Soms van bij aanvang, soms geleidelijk doorheen het proces. Bij de aanmelding en in het verdere verloop van het proces stemmen we tempo en werkwijze af op de  keuze en het  aankunnen van alle leden van het cliëntsysteem.

Als systeemtherapeut (i.o.) en klinisch orthopedagoog richt ik mij in het bijzonder op ondersteuning van gezinnen bij het aangaan van opvoedingsuitdagingen. Die kunnen te maken hebben met bv. het omgaan met  leer-of ontwikkelingsproblemen bij het kind. Ook bijzondere veranderingen of ingrijpende gebeurtenissen in het gezin, bij ouders, broers of zussen kunnen de opvoedingsrelatie(s) en het samenleven bezwaren. 

Daarnaast deed ik specifiek ervaring op met gezinnen en koppels die geconfronteerd worden met rouw en (levend) verlieservaringen. Dit kan gaan over het verwerken van een overlijden, een echtscheiding,…Maar ook over het omgaan met chronische lichamelijke en/of psychische beperkingen van een familielid ( bv. ten gevolge van een ongeval, een ernstige ziekte, een aangeboren handicap…).

 

Tarieven

Individueel gesprek van 1u :  60 €

Koppel- of gezinsgesprek van 1u15’ : 70 €

 

Afspraak maken :

Een afspraak kan je maken op eigen initiatief of op doorverwijzing van een andere hulpverlener.

Telefonisch: +32 (0)474 709194  (indien oproep niet beantwoord, graag naam en telefoonnr. inspreken op antwoordapparaat, ik contacteer u dan zo snel mogelijk).

Per mail: heidi.jordens001@gmail.com