voedingsadvies

Kostprijs:


De tarieven zijn de aanbevolen tarieven van de VBVD


35 euro / half uur bij opvolgconsultaties

70 euro / uur voor een intake gesprek en uitgebreide anamnese en uitleg.Indien u in het bezit bent van een diabetespas of indien u in aanmerking komt voor een zorgtraject, dan heeft u recht op een tussenkomst van het RIZIV voor 2 consultaties van 30 minuten per kalenderjaar. Voor meer informatie kan u terecht op de site www.zorgtraject.be.
Voor sporters en topsporters bestaat het basispakket uit een gepersonaliseerd dieet en  is de totale kostprijs 150 euro (75 euro 1ste consult, 45 euro 2de consult en 30 euro 3de consult). Opvolgconsultaties zijn vanaf dan telkens aan 35 euro.TerugbetalingenChristelijke Mutualiteit


Voorwaarden terugbetaling:
– minimum 4 consultaties doorlopen op één jaar is noodzakelijk voor de terugbetaling
– aanvraagformulier van de mutualiteit dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist

Bedrag tegemoetkomingen: 
– een éénmalige terugbetaling van € 40, terugbetaald na 4 consultaties


Doelgroep: 
– alle leden, zowel volwassenen als kinderen

Extra informatie:
http://www.cm.be


 

Vlaams Onafhankelijk Ziekenfonds


Voorwaarden terugbetaling:
– minimum 2 consultaties doorlopen op één jaar
– volwassenen: BMI > of = 25
– kinderen: percentiel > of = 85
– aanvraagformulier van de mutualiteit dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)

Bedrag tegemoetkomingen: 
– € 15 per consultatie, met een maximum van 2 per jaar
– indien u uw gewichtsverlies behoudt, kan u een cadeaucheque krijgen van € 25Doelgroep: 
– alle leden, zowel volwassenen als kinderendiabetespatiënten krijgen tot € 25 per persoon per kalenderjaar terugbetaald in het kader van hun lidmaatschap bij de Vlaamse Diabetes Vereniging

Extra informatie:
http://www.oz.bePartena ziekenfonds


Voorwaarden terugbetaling:
– u dient doorverwezen te zijn door uw arts
– aanvraagformulier van de mutualiteit dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)
– jongeren (6 t.e.m. 18 jaar) dienen minimum 7 consultaties te volgen
– personen vanaf 19 jaar dienen minimum 3 consultaties te volgen
intakeconsultatie: € 25
opvolgconsultatie: € 10

Bedrag tegemoetkomingen: 
– voor jongeren (6 t.e.m. 18 jaar): een éénmalige terugbetaling van € 85, terugbetaald na 7 consultaties
– voor personen vanaf 19 jaar: een éénmalige terugbetaling van € 30, terugbetaald na 3 consultaties

Extra informatie:
http://www.partena-ziekenfonds.be/nl


 

Euromut


Voorwaarden terugbetaling:
– aanvraagformulier van de mutualiteit dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)
– voor bijkomende zittingen (meer dan 4/jaar) een medisch attest toevoegen, ofwel met vermelding van BMI/percentiel, ofwel met vermelding van de pathologie en de indicaties van een diëtetiek-tenlasteneming

Bedrag tegemoetkomingen: 
€ 10 per consultatie,
– met een maximum van 4 per kalenderjaar (indien geen BMI/percentiel vermeld of BMI/percentiel < 25/85)
– met een maximum van 10 per kalenderjaar indien BMI > 25 (percentiel > 85)
– met een maximum van 12 per kalenderjaar voor personen die aan één van de zware pathologieën (zie hiervoor de lijst van de mutualiteit) lijden

Extra informatie:
http://www.euromut.be

West-Vlaams Liberaal Ziekenfonds


Voorwaarden terugbetaling:
– aanvraagformulier van de mutualiteit dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)

Bedrag tegemoetkomingen: 
– € 10 per consultatie, met een maximum van 6 per kalenderjaar

Extra informatie:
http://www.wlz.beVlaams & Neutraal Ziekenfonds


Voorwaarden terugbetaling:
– aanvraagformulier van de mutualiteit dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)
– de dieetbegeleiding gebeurt door een gediplomeerd diëtist(e)

Bedrag tegemoetkomingen: 
– € 10 per consultatie, met een maximum van 5 per kalenderjaar

Extra informatie:
http://www.vnz.be

 

De Voorzorg


Opgelet geen terugbetaling!

– werken samen met eigen diëtisten in de kantoren van De Voorzorg met een zeer voordelig tarief
– enkel geldig voor leden van De Voorzorg provincie Antwerpen
– voorzien dus geen tussenkomst vanuit de Aanvullende Verzekering voor raadplegingen bij privé-diëtisten, enkel indien in bezit van diabetespas of lid van de conventie

Extra informatie:
http://www.socmut.be

 

Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV)


Voorzien geen aanvullende terugbetalingen

Enkel nomenclatuur-nummers waar het RIZIV voor tussen komt (nl. diabetes- en nierpatiënten)

Extra informatie:
http://www.caami-hziv.fgov.be/gd-antwerpen-N.htm

 


Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen


Voorwaarden terugbetaling:
– aanvraagformulier dient ingevuld te worden door een door het RIZIV-erkende diëtist(e)
– de dieetbegeleiding gebeurt door een gediplomeerd diëtist(e)

Bedrag tegemoetkomingen: 
– € 10 per consultatie, met een maximum van 3 per kalenderjaar