Praktijkvisie

Huisartsenpraktijk Linden

Gemeentestraat  33   3210  Linden    016/25.17.42


Onze groepspraktijk is een eerstelijnszorgpraktijk waar de huisartsgeneeskunde, in al zijn aspecten, centraal staat. Hier vindt u enkele algemene en essentiële kenmerken van deze zorg op een rij :. Als huisarts willen wij uw professionele vertrouwenspersoon zijn, waar u terecht kunt met uw zorgvragen en -noden.


. Wij willen instaan voor integrale zorg. Op die manier willen we u als patiënt,in zijn totaliteit benaderen, rekening houdend met zowel lichamelijke als         psychische factoren, en invloeden van sociale en levensbeschouwelijke aard.. Wij beschouwen onze huisartsgeneeskunde als een vorm van gezins- en levensloopgeneeskunde. Wij willen u en uw gezondheid helpen begeleiden doorheen uw levensloop ( van zwangerschap en geboorte tot en met ouderenzorg en terminale zorg ). Hierbij willen we steeds rekening houden met uw persoonlijke levenscontext.


. In het kader van preventieve zorg houden wij van u ook een gepersonaliseerd preventiedossier bij. Vul hier de GMD plus fiche                          in en breng deze mee naar de volgende preventieconsultatie.


. Wij willen al deze gegevens bijhouden in een integraal medisch dossier. Op die manier zijn wij uw medische dossierbeheerder.


. Wij zijn allen geconventioneerde artsen en volgen op regelmatige basis bijscholingen om up to date te blijven.


Om deze taak zo goed mogelijk te vervullen, zijn verschillende zorgpartners nodig. Om die reden hebben wij wekelijks een overlegmoment. Afhankelijk van de noodzaak wordt dit overleg uitgebreid met andere zorgverstrekkers, ofwel intern binnen de praktijk met de andere praktijkmedewerkers, ofwel extern met andere zorgpartners (thuisverpleegkundige, vroedvrouw, palliatieve thuiszorg, kinesist, arts-specialist, sociale dienst, ...) in een zorgoverleg. Niet in het minst beschouwen we u, als patiënt, hierbij als belangrijkste betrokken schakel.


De technologie biedt ons mogelijkheden om nog beter met verschillende partners te kunnen communiceren over uw gezondheidstoestand  waarvoor wij gebruik maken van e-health. Lees hier :  hoe en waarom gezondheidsgegevens delen.