GMD PLus

Huisartsenpraktijk Linden

Gemeentestraat  33   3210  Linden    016/25.17.42

GMD en GMD+

Wat is het GMD?


Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).


Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij/zij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en of voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.


Als u een GMD heeft, krijgt u bovendien tot 30% vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging bij of een huisbezoek door de artsen van onze groepspraktijk . Het terugbetalingstarief hangt af van de categorie waartoe u behoort (jonger dan 10 jaar, chronisch zieke, palliatief patiënt,…).


Het GMD is gratis voor iedereen. Bij uw volgende raadpleging in het kabinet of tijdens een huisbezoek kan u aan uw huisarts vragen om een GMD te openen. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD. De jaarlijkse bijdrage wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds. Om administratieve redenen regelt de huisarts dit via derdebetalersregeling (rechtstreekse verrekening) met uw mutualiteit. Hiervoor brengt u  uw  eID-kaart mee.


 


Wat is het GMD+?


Het GMDplus of GMD+ is een preventiemodule dat toegevoegd wordt aan uw Globaal Medisch Dossier (GMD). Het is een instrument om op een meer systematische wijze aan ziektepreventie te werken en een geïndividualiseerd preventieplan op te stellen.


De overheid voorziet de mogelijkheid voor alle patiënten met een GMD en een leeftijd tussen 45 en 75 jaar (vanaf 1 januari van het jaar waarin u 45 jaar wordt tot 31 december van het jaar waarin u 75 jaar wordt) om gebruik te maken van deze uitbreiding van het GMD. Hierbij overlopen we samen een vooraf opgestelde vragenlijst die peilt naar risicofactoren voor verschillende gezondheidsproblemen (hart- en vaatziekten; borst-, baarmoederhals- en colorectale kanker; alcohol-  en nicotinegebruik; tetanos- en pneumococcenvaccinatie, depressie…).


Het opstellen en opvolgen van uw preventieplan kan éénmaal per jaar gebeuren tijdens een aparte preventieraadpleging.

Uw huisarts kan dan één keer per jaar samen met u, op basis van een checklist, overlopen welke preventieve gezondheidsmaatregelen voor u nuttig kunnen zijn.


Mogen we vragen hiervoor een aparte afspraak te maken, zodat er voldoende tijd beschikbaar is, en op voorhand reeds de vragenlijst in te vullen die u hier kan downloaden (deze vragenlijst is ook te verkrijgen op ons secretariaat) :