Kinderpsychologe Inge Backx

Huisartsenpraktijk Linden

Gemeentestraat  33   3210  Linden    016/25.17.42

Achtergrond


Master in de klinische en gezondheidspsychologie (KU Leuven)

Postgraduaat Psychodiagnostiek (Thomas More, 2017-2019)

Erkend psychologe bij de Psychologencommissie, erkenningsnummer 912117624

Zelfstandig psychologe bij:

- COB Dienst Diagnostiek

- Rebus LeuvenAanbod en doelgroep


Psychodiagnostiek (alle leeftijden)Aanmelding


Telefonisch via 0495/99.59.19

Via e-mail: inge.backx@gmail.com
Psychodiagnostiek


(1) Psychodiagnostiek bij kinderen en adolescenten:


Wanneer je kind moeilijkheden ervaart op een bepaald vlak kan het soms zinvol zijn om het

functioneren van het kind beter in kaart te brengen, zodat het nadien de gepaste ondersteuning of hulp

kan krijgen voor de vastgestelde moeilijkheden.

Via psychodiagnostiek kan het functioneren van je kind op verschillende domeinen in kaart gebracht

worden. Hierbij wordt gefocust op de mogelijkheden en de beperkingen van het kind. Diagnostiek is

nooit een doel op zich, het heeft als functie om de opvoeding/begeleiding zo goed mogelijk af te

stemmen op het kind.

Volgende domeinen kunnen onderzocht worden:

- Intelligentieonderzoek

- Neuropsychologisch onderzoek: aandacht en concentratie, geheugen, plannen en organiseren,

visueel-ruimtelijke vaardigheden

- Onderzoek naar schoolse vaardigheden (in samenwerking met logopediste Eliesah)

- Sociaal-emotioneel onderzoek


(2) Psychodiagnostiek bij volwassenen:


Ook volwassenen kunnen er soms baat bij hebben om zicht te krijgen op hun eigen functioneren en dit

om verschillende redenen. Zowel op eigen initiatief als na doorverwijzing kan je je aanmelden voor

psychodiagnostisch onderzoek.

Mogelijke domeinen die onderzocht kunnen worden:

- Intelligentieonderzoek

- Neuropsychologisch onderzoek: aandacht en concentratie, geheugen, plannen en organiseren,

visueel-ruimtelijke vaardigheden

- Persoonlijkheidsonderzoek: persoonlijkheidskenmerken kunnen een invloed hebben op jouw functioneren tijdens het dagdagelijkse leven.


(3) Werkwijze & tarief


We starten met een verkennend gesprek om het diagnostisch onderzoek af te stemmen op de vragen

die er zijn. Nadien vindt het onderzoek plaats tijdens één of meerdere sessies. Diagnostisch onderzoek

vindt steeds overdag plaats. Achteraf volgt een gesprek waarin de resultaten en advies m.b.t. verdere

ondersteuning/begeleiding besproken worden.

Tarief: 55 euro per uur

Eenmalige kost (verwerkingstijd & verslag): 55 euro